FPGA-forum 2021 er avlyst pga Covid 19

FPGA-forum-komiteen har bestemt at det dessverre ikke blir noe FPGA-forum i 2021. Den avgjørende vurderingen var at vi uansett så sent som utgangen av 2020 ikke vil vite noe om smitte-situasjonen i februar 2021 eller hvilke råd og regler som vil gjelde da. Mange avgjørelser må tas før det, samtidig som mye arbeid vil bli utført før det.

Foredragsholderne er de viktigste bidragsyterne til FPGA-forum, og disse investerer mye tid i å lage gode presentasjoner. Vi ønsker derfor at dette arbeidet ikke skal være bortkastet. Utstillerne er også en viktig del av FPGA-forum, og de legger også inn mye forberedelser, så her gjelder selvfølgelig det samme. Vi sendte for øvrig ut en forespørsel til utstillerne i midten av august for å lodde stemningen, og fikk da en klar tilbakemelding om at de fleste var relativt skeptiske mhp Covid 19 og deltagelse.

Vi håper jo at smittesituasjonen vil være godt på bedringens vei i februar neste år, men om så skulle være, så tror vi at vi allikevel ville endt opp med et sterkt redusert FPGA-forum både mhp forelesere, utstillere og deltagere, og vi ønsker ikke å misbruke godviljen til alle rundt FPGA-forum. Alle i komiteen var derfor helt enige i at en avlysning derfor dessverre var riktig.

En on-line event har blitt vurdert, men ettersom mye av verdien for deltagerne er nettverksbygging, det sosiale og utstillingen, samt at det erfaringsmessig blir vesentlig færre tilhørere pr. presentasjon, så synes vi ikke dette ville være en god løsning.

Avslutningsvis er vi veldig glade for at vi rakk FPGA-forum 2020 før nedstenging, og vi gleder oss nå dobbelt så mye til FPGA-forum 2022 (9-10 februar) 😊