FPGA-forum 2022

FPGA-forum 2022 er utsatt pga Covid-19 til:

7-8. september 2022
Royal Garden, Trondheim.
(Workshops 6. september)

RoyalGarden

FPGA-forum er den årlige møteplassen for FPGA-miljøet i Norge. Her samles FPGA-designere, prosjektledere, tekniske ledere, forskere, siste års studenter og de største leverandørene på ett sted for 2 dagers praktisk fokus på FPGA.

Det blir foredrag fra norske bedrifter om utviklingsmetodikk og praktisk erfaring, universitetene presenterer nye og spennende prosjekter, og leverandørene stiller med aktuelle tekniske innlegg med et minimum av markedsføring. På utstillingen vil du kunne vurdere teknologi , verktøy og tjenester fra de ledende aktørene i bransjen.

FPGA-forum byr i tillegg på en ypperlig anledning til å møtes og utveksle erfaring innenfor FPGA-miljøet i Norge – både i pausene og under det sosiale arrangementet på kvelden.

In English:  (FPGA-forum 2022 is postponed until 7-8 September)
FPGA-forum is a yearly event for the Norwegian FPGA community. FPGA-designers, project managers, technical managers, researchers, final year students and the major vendors gather for a two-day focus on FPGA. There will be presentations from the Norwegian industry about methodology and practical experience, – the universities will present new and exciting projects, and the vendors will have technical presentations with a minimum of marketing. At the exhibition, you can evaluate tools and technology from the leading vendors. FPGA-forum also provides an excellent opportunity to meet and exchange experience with the Norwegian FPGA-community – during the breaks – and during the official dinner party on Wednesday.

Opening Keynote 2019